kredyt gotówkowy, prowadzenie własnej firmy

Z jakimi kosztami musimy się liczyć prowadząc działalność gospodarczą.

Już podczas założenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca spotyka się z dużymi wydatkami. Aby na koniec roku nie zapłacić ogromnego podatku może znaczną część poniesionych wydatków wrzucić w koszty prowadzenia firmy. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy wydatek będzie się do nich zaliczał.

Jakie korzyści płyną z wrzucania wydatków w koszty?

Im większe wydatki ponosi przedsiębiorca, tym więcej wydaje. Wiąże się to z koniecznością posiadania dużych sum pieniędzy, które można wydawać na określone cele, a także z koniecznością udokumentowania ich w określonej formie i przedstawienia ciągu przyczynowo-skutkowego przed Urzędem Skarbowym, a więc wskazanie, w jaki sposób zakup danej rzeczy przyczynił się do zwiększenia przychodów w firmie. Wielu przedsiębiorców popełnia błąd, wrzucając w koszty wszystkie wydatki, co w konsekwencji wiąże się z nałożeniem przez Urząd Skarbowy kary na właściciela firmy. Każdy zakup powinien zostać potwierdzony i udokumentowany w formie faktury, paragonu, umowy lub dowodu zapłaty.

Wydatki, które można wrzucić w koszty

Wielu przedsiębiorców w rok od założenia działalności płaci bardzo niski podatek VAT lub nie płaci go wcale, ponieważ ich wydatki przekroczyły przychody. Wiąże się to z koniecznością zainwestowania w narzędzia, maszyny, sprzęty, komputery, wydatki na reklamę, a nawet budynki. Wszystkie te wydatki nazywane środkami trwałymi można odliczyć. Do innych należą również koszty związane z kształceniem i rozwojem, które będą skutkować zwiększeniem obrotów w firmie – są to szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe, czasopisma i prenumeraty branżowe. Do kosztów zaliczyć można też wyposażenie biura, czynsz oraz rachunki za media i usługi telekomunikacyjne. Do bardziej nietypowych kosztów można zaliczyć odzież elegancką, która jest niezbędna do przeprowadzania ważnych rozmów z klientami, jak również okulary, jeśli charakter działalności polega na spędzaniu czasu pracy przed komputerem.