całkowity koszt kredytu

Forma umowy kredytowej – pożyczka dla zadłużonych i bezrobotnych na dowód

Umowa o kredyt konsumencki jest tzw. umową nazwaną, zgodną z oświadczeniem woli, co do której nie wymaga się wystąpienia dodatkowych elementów takich jak zaświadczenia. Dlatego może być zawierana między zadłużonymi i bezrobotnymi a instytucjami finansowymi pozabankowymi. Zanim jednak konsument zdecyduje się na podpisanie danej umowy, powinien wiedzieć, czego po niej oczekiwać.

Forma umowy pożyczki dla zadłużonych i bezrobotnych na dowód

Oczywiście każda umowa może być inna i nosić nieco inne znamiona. Jednak wszystkie, które podlegają zapisom ustawy o kredycie konsumenckim, muszą zawierać kilka ważnych elementów. Jaka jest forma pożyczki dla zadłużonych i bezrobotnych na dowód we firmie pozyczkalux.pl?

  1. Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę.
  2. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi.
  3. Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

Te trzy zapisy jasno wskazują, że każda umowa z instytucją pozabankową powinna być skonstruowana na prostych i klarownych zasadach i zawarta w taki sposób, by można ją było z łatwością odtworzyć.

Elementy umowy pożyczkowej na dowód

W związku z tym, zapis ustawy, dokładnie artykuł 30, wskazuje na kilka aspektów, które muszą się w umowie znaleźć. Są to zarówno podstawowe elementy, jak i cechy charakterystyczne. W ten sposób możemy dostrzec oczywiście dane osobowe, rodzaj kredytu czy czas obowiązywania umowy, ale jednocześnie można także wyróżnić terminy spłaty, stopy procentowe z naciskiem na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania oraz sposób i termin spłaty.

Konsument, decydując się na pożyczkę dla zadłużonych i bezrobotnych na dowód, musi mieć świadomość tego, że nastąpi weryfikacja jego danych. To jedno jest wymagane przez prawo. Zdolność kredytowa również zostanie sprawdzona, ale nie będzie ona miała decydującego czynnika w przypadku wydawania decyzji kredytowej.